Rozdíl mezi respirátorem FFP2 a FFP3

Good Mask respirátory sleva 50 %

Respirátor neboli filtrační maska z překladu anglického termínu „filtering face piece“ je druh ochranného prostředku, který brání průniku bakterií a virů z vnějšího prostředí i od nositele. Na trhu máme 2 základní typy FFP2 a FFP3. Číslo znázorňuje stupeň ochrany, respektive stupeň propustnosti podle Evropské normy.

FFP2 a FFP3 se liší mírou ochrany

Covid portál jednotlivé druhy ochrany dýchacích cest popisuje a uvádí, že únik virů a bakterií u respirátorů třídy FFP2 smí být maximálně 11 %. U FFP3 je tomu maximálně 5 %. Ze stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR vyplývá, že FFP2 chrání proti středně toxickým částicím, fibrogenním látkám, azbestu, zdraví škodlivému prachu, aerosolům a kouři. Třída FFP3 zajišťuje nejvyšší stupeň ochrany dýchacích cest, neboť vás ochrání před viry, spory, bakteriemi i radioaktivní látkami.

Filtr obsažený v respirátoru určuje úroveň ochrany. Podle Výzkumného ústavu bezpečnosti práce je u třídy FFP2 nejnižší povolená celková účinnost ochrany 92 % a filtrační účinnost materiálu minimálně 94 %. FFP3 je na tom lépe s celkovou účinností ochrany 98 % a filtru 99 %. Záleží ale také na správném nasazení a vytvarování kolem nosu, brady a tváří.

FFP2 a FFP3 jsou doporučovány pro odlišná povolání

Na základě Doporučení k nošení respirátorů a roušek pro vybrané profese Ministerstvo zdravotnictví uvádí seznam profesí, který by měly využívat jednotlivé typy respirátorů. FFP2 je vhodný pro lékaře, zdravotnický personál na odběrových místech, ambulantní specialisty a lékárníky, další jednotky IZS, řidiče MHD, prodavače a pro pracovníky v provozech.

Zdravotníci pracující v prostředí s vysokou pravděpodobností kontaktu s infikovaným aerosolem by měli používat respirátory FFP3. Jedná se tak například o urgentní příjem v nemocnicích, infekční kliniky s nakaženými pacienty, pracovníky záchranné služby a laboratoří. Ochranný prostředek dýchacích orgánů třídy FFP3 používají například i pracovníci čističek odpadních vod.

Existují i FFP2 a FFP3 s ventilem

Respirátory obou tříd mohou být vybaveny také výdechovým ventilem, který chrání ale pouze nositele. Bakterie a viry, které člověk vydechuje, nejsou tedy nijak filtrovány. Typy masek bez ventilku plně chrání i vnější okolí. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k používání osobních ochranných prostředků zveřejněné na webu Hasičského záchranného sboru by respirátory měli nosit pouze zdraví lidé, ne osoby nakažené covid-19.