Povinné respirátory v obchodech

Good Mask respirátory sleva 50 %

Dle nařízení vlády České republiky je s platností od čtvrtka 25. února 2021 povinné nošení respirátorů s třídou ochrany FFP2/KN95/N95. Alternativně lze použít dvě chirurgické roušky položené na sobě. Tato povinnost platí ve všech obchodech.

Pandemie, kterou způsobil koronavirus, zaměstnává již rok celý svět. Postupně je zaváděna řada protiopatření, která mají omezit přenos infekce mezi jednotlivci, státy i kontinenty. Výsledky stále nejsou uspokojivé, rostou počty nakažených, nemocných i zemřelých. Jedním ze základních způsobů, jak šíření viru zabránit, jsou osobní ochranné prostředky jednotlivců omezující přenos viru při běžných kontaktech v běžné denní praxi. To znamená roušky a respirátory. Ty existují v řadě provedení a mají různou kvalitu.

Jejich používání je kompetentními místy obecně doporučováno, v některých případech důrazně doporučováno a v krajních případech nařizováno a kontrolováno.

Povinné nošení respirátorů FFP2 v ČR

Protože výsledky nejsou zcela uspokojivé, zavedla vláda ČR povinné používání respirátorů třídy ochrany nejméně FFP2 v obchodech. Rozhodnutí vlády padlo v pátek 19. února 2021 s tím, že povinnost platí od půlnoci z pondělí na úterý 23. února 2021.

Ve snaze zajistit přijatelnou cenu respirátorů pro české občany vláda dříve zrušila daň z přidané hodnoty u těchto výrobků.

Povinné respirátory v obchodech v zahraničí

V tomto směru se můžeme inspirovat v Rakousku, kde takové nařízení platí již od 25. 1. 2021. Kromě obchodů a veřejné dopravy v Rakousku platí povinnost používat respirátor pro každého, kdo vstupuje do veřejných budov, nebo na palubu rakouské letecké společnosti AUA. Dětem do 14 let je dovoleno nosit místo respirátoru běžnou látkovou roušku.

Za uplynulý rok coronavirus velmi zřetelně dokázal, že je nebezpečím pro každého z nás. Buďme proto vstřícní ke všem opatřením, která jeho působení omezí a respektujme plně příkazy a doporučení, která jsou v tomto směru vydávána kompetentními orgány. Sledujte aktuální situaci a mimořádná opatření u ověřených zdrojů, nejlépe na stránkách Ministerstva zdravotnictví a Krajských hygienických stanic.

Nenechávejme proto se ovlivnit pseudoodborníky, šířícími poplašné zprávy a falešné informace.