Jak správně používat respirátor

Good Mask respirátory sleva 50 %

Respirátor poskytuje zvýšenou ochranu před šířením respiračních onemocnění, než běžné látkové a chirurgické roušky. Respirátor na rozdíl od roušek, které slouží jako ochrana ostatních, ochrání i jeho nositele.

Aby respirátor mohl poskytnout předepsanou ochranu, musí se správně používat. Důležité je nejen správné nasazení respirátoru, ale také správné zacházení s ním před při a po použití.

Zacházení, nasazování a celkové použití respirátoru je velice podobné jako u roušky zejména té chirurgické.

Jak správně nasadit respirátor

Při nasazování respirátoru mějte čisté ruce, použijte mýdlo a vodu nebo dezinfekci s alkoholovou (ethanolovou) složkou.

Dotýkejte se pouze šňůrek, či gumiček, nedotýkejte se zejména vnitřní části respirátoru. Vnější části se snažte dotýkat pouze v části nosu, kde si upravte drátek, tak aby vám respirátor seděl těsně na nose a nebyla zde žádná škvíra mezi nosem a respirátorem.

Respirátor musí také sedět těsně přes bradu a na tvářích. V případě, že vám nepřiléhá na tvářích, zkraťte si gumičky například uzlíkem, nebo utažením šňůrky.

Jak správně zacházet s respirátorem

Během nošení se respirátoru snažte nedotýkat. Nedotýkejte se také obličeje. Respirátor byste měli stejně jako roušku měnit, pokud je vlhký, protože vlhký respirátor neposkytuje standardní ochranu.

Při sundávání respirátoru se dotýkejte pouze šňůrky, nebo gumičky. Použitý respirátor vyhoďte rovnou do směsného odpadu, nikde ho neodkládejte. Poté si vydezinfikujte nebo umyjte ruce.

Respirátory jsou určeny pro jednorázové použití. Nepoužívejte je opakovaně, protože po použití již neposkytují předepsanou ochranu. Respirátor nelze prát ani dezinfikovat, protože by se narušila jeho ochrana.

Jak nezacházet s respirátorem

Nenoste respirátor volně. Pokud je respirátor volně, neposkytuje dostatečnou ochranu pro vás ani vaše okolí.

Nenoste respirátor pouze na puse a bradě. Důležité je, abyste měli respirátor i na nose, protože v opačném případě je respirátor zbytečný, jelikož viry můžete volně vdechovat a vydechovat nosem.

Nedotýkejte se respirátoru zepředu. Pokud si respirátor potřebujete upravit, snažte se ho dotýkat co nejméně a zejména v části nosu.

Respirátor se snažte si nesundávat a znovu nenandávat. Sundávání a opětovné nandávání je totiž rizikové na přenos viru.

Nikde nepokládejte respirátor. Nepoužitý respirátor byste měli uchovávat v původním obalu, z kterého ho vyjměte až při nasazování. Použitý vyhoďte přímo do koše, abyste zabránili kontaminaci okolí.

Nepoužívejte už jednou použitý respirátor. Při znovu používání respirátoru hrozí nakažení z kontaminovaného respirátoru. Respirátor také již nenabízí dostatečnou ochranu.

Zdroje:

https://covid.gov.cz/situace/rousky/pece-o-rousku

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/respirator-je-lepsi-jen-pokud-tesni-rikaji-experti-jak-poznat-kvalitni-139312